text.skipToContent text.skipToNavigation
認識乳糖不耐症

飲牛奶後總係覺得腹脹、腹瀉、腸胃唔舒服?其實有機會係有乳糖不耐症嘅問題!等我哋嘅專業營養師帶你一齊認識一下喇!
主要成因:
1. 小腸粘膜無法製造足夠乳糖酶,無法分解乳糖
2. 未消化乳糖會直接進入大腸
3. 大腸細菌發酵產物與未消化糖份,導至高滲透壓狀態,吸入大量水份
4. 出現腹脹、腹瀉、打嗝、腹痛等不適症狀
5. 原因通常是基因遺傳,亞洲人相當常見