text.skipToContent text.skipToNavigation
牛扒的血水不是血?

好多人食牛扒切開時會流出紅色「血水」而嚇怕,其實佢並唔係血,而係「肌紅蛋白」,係一種存在喺肌肉組織中嘅蛋白質,同血紅素一樣負責氧氣嘅運輸,亦同血紅素一樣含有能令血液同肌肉呈現紅色嘅物質結構。